گروه «چامه خوان» با ایده خواندن نمایش گونه شعرهای کهن گنجینه ادب و شعر پارسی شکل گرفته است. این گروه فعالیت خود را با خوانش منظومه منطق الطیر اثر زیبای شاعر نامی ایران عطار نیشابوری آغاز کرد.

سرشتِ این منظومه همانند نمایش نامه ای است که اگر شیوا و رسا خوانده شود گیرایی بالایی برای دوستداران شعر خواهد داشت. در این گزیده، حامد رفیع و زری موسوی به ترتیب نقشهای راوی و هُدهُد؛ و دو چامه خوان دیگر، فهیمه درکی و رعنا سلامت بخشهای پرندگان دیگر را خوانده اند. در خوانش حکایت ها و دیگر چامه ها مریم اسفندیاری، احسان غفوری روزبهانی و آزاده حسن نژاد دیگر یاران چامه خوان هستند. ویرایش ادبی خوانشها و پی بردن به درونمایه شعرها نیزبه کوشش و راهنمایی استاد ابراهیم نجار بوده است. امیدواریم این کار که برآمده از دلبستگی ما به فرهنگ و ادب پارسی است، مورد پسند شنوندگان باشد.

ارتباط با ما: chamekhan@gmail.com